Aprovació Ordenança / Aprobación Ordenanza

Consulta pública: Aprovació Ordenança / Aprobación Ordenanza

Ajudes en matèria d'educació / Ayudas en materia de educación
D'Ordenança sobre les bases reguladores per a la concessió d'ajudes municipals en matèria educativa de l'Ajuntament d'Algímia d'Alfara.
Ordenanza sobre las bases reguladoras para la concesión de ayudas municipales en materia educativa del Ayuntamiento de Algímia d’Alfara.