Llistat provisional Borsa de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil

Finalitzat el termini de presentació de sol.licituds es publica el llistat provisional de candidats admesos a la borsa de treball per a monitor de temps lliure infantil i juvenil.

En el cas de no haver cap alegació per part dels interessats dins del termini estipulat, este llistat devendrá definitiu.

Llistat provisional de candidats admesos a la Borsa Monitor Temps Lliure
Resolució d'Alcaldia referent a la llista de candidats admesos a la borsa de Monitor Temps Lliure