Llistat provisional Borsa de personal per a la realització de Tasques de Neteja viària i d'edificis

Finalitzat el termini de presentació de sol.licituds es publica el llistat provisional de candidats admesos a la borsa de treball de personal per a la realització de tasques de neteja viària i d'edificis.

En el cas de no haver cap alegació per part dels interessats dins del termini estipulat, este llistat devendrá definitiu.