EMCORP 2019.

Programes de subvencions Iniciativa Social destinades a la contractació de persones desocupades almenys de 30 anys d'edat, en col·laboració amb les Corporacions Locals