Ajudes al comerç per les despesses ocasionades per la COVID-19

Obert el termini de sol.licitud per a la concessió directa d'ajudes a les pimes i micropimes que exerceixen activitat comercial i artesana, per a les despeses ocasionades per la crisi de la *Covid-19, així com les inversions a realitzar en equipament per a l'establiment comercial i per a la venda en mercats.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, ni societats civils, ni comunitats de béns, ni qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

Quin es el termini de sol.licitud?

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 15 de juny de 2020, fins a les 12.00 hores del 31 de juliol de 2020

 

Si estas interessat com a sol.licitant pots fer click al link o descarrega el pdf informatiu:

http://www.indi.gva.es/es/web/comercio/incentivos