PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEEDORS

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEEDORS TRIMESTRAL

En cumplimient del Rial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu art. 6 “Publicitat del periode mitjà de pagament a proveedors” la obligatorietat de publicar informació relativa al seu periode mitjà de pagament a proveedors, el Ajuntament d'Algímia posa a disposició de la ciudadanía els seguents documents en pdf amb els ratios de periode mitjà de pagament per trimestre: