Altres Administracions

 

Seleccione un enllaç i el portarà a la pàgina del servici que haja escollit en una nova finestra:

 

Pagament de Tributs Diputació València
  Els contribuents dels Ajuntaments que recapta la Diputació poden pagar els seus tributs per Internet.
 Logo PROP GVA  Servici PROP de la Generalitat Valenciana
  Prestació de servicis de la Generalitat Valenciana a ciutadans i empreses.
Logo OVC Oficina Virtual del Cadastre
  Comprovació certificats cadastrals, cartografia i dades cadastrals entre altres servicis.
Logo Administración Administració General de l'Estat
  Informació i accés a servicis de l’Administració General de l’Estat.
Logo AEAT Agència Tributària
  L’Agència Tributària és l’organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal.
Logo TGSS Tresoreria General Seguretat Social
  Gestió/pagament, drets, obligacions i servicis de la Seguretat Social.
Logo VUE Finestreta Única Empresarial
  Creació de noves activitats empresarials, servicis integrats de tramitació i assessorament.