PIC - Punt d'Informació Cadastral

Els Punts d'Informació Cadastral (PIC) son oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre en distintes Organizacions Públiques i Institucions, fundamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.  A les oficines de l'Ajuntament d'Algímia trobaras un Punt d'Informació Cadastral (PIC).

 

 

Als Punts d'Informació Cadastral vosté podrá obtindre els seguents serveis:

  1. Informació de carácter general i particular de inmobles.
  2. Asessorament sobre obligacions amb el Cadastre.
  3. Notificació per comparecencia en procediments cadastrals.
  4. Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegides i de cartografía digital.
  5. Servei de consulta i certificació electrónica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatives a inmobles de la seua titularitat.
  6. Servei de certificació negativa de bens inmobles o de la circunstància de no figurar com titular cadastral, relativa al propi solicitant.

 

Punt Informacio Cadastral

 

Pots consultar la llista completa de PICS a la web del Cadastre fent click a aquesta imatge: