Procés participatiu Mancomunitat La Baronia

ALGÍMIA I LA MACOMUNITAT OBRIN UN PROCÉS PARTICIPATIU PER OPTAR A FONS EUROPEUS

La Mancomunitat de la Baronia està treballant en un ambiciós projecte que permeta accedir a fons europeus per atendre a les necessitats dels pobles que la integren, entre ells Algímia. L'Institut Imedes ha presentat un Pla d'Actuació que recull una sèrie d'accions -proposades per la ciutadania- per presentar a Europa. No obstant això, es tracta d’un document obert en el qual qualsevol veí pot fer la seva aportació si creu que hi ha assumptes que s'han quedat fora. Sols hi ha que presentar un escrit a l'Ajuntament amb les idees o suggeriments que es vulguen afegir per completar el document que vos mostrem a continuació:

 

PLA D'ACTUACIONS DE LA MANCOMUNITAT DE LA BARONIA

PROPOSTA DE PROJECTES I ACTUACIONS

1. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
-Revisió / Millora / Renovació de les xarxes de proveïment i sanejament d'aigua de la Mancomunitat amb criteris d'eficiència i sostenibilitat.
-Millora d'instal·lacions esportives
-Regulació, adequació i conservació de pistes forestals
-Creació de rutes de transport públic (Connexió amb Sagunt i València)
-Adequació dels edificis públics a la persones amb discapacitat
-Creació d'una xarxa de Casals d´esplai per a joves
-Adequació i senyalització de camins rurals
-Creació d'un servei de biblioteca mòbil i desenvolupament d'un programa d'animació lectora (Tallers de lectura, explica – contes,…)
-Engegada d'un gabinet psicopedagògic

2-MEDI AMBIENT
-Posada en valor dels recursos de la Mancomunitat vinculats a la gestió i ús de l'aigua a través d'una RUTA DE L’AIGUA.

-Adequació paisatgística i restauració de la ribera del Riu Palancia al seu pas per la Mancomunitat de la Baronia

-Homologació i senyalització de rutes senderistes i paisatgístiques

-Recuperació i senyalització de sendes, camins d´horta i sendes reals

-Projectes de conservació de flora autóctona

-Desenvolupament d'actuacions d'educació ambiental centrades en la prevenció d'incendis forestals dirigides a urbanitzacions i nuclis de població propers a masses forestals
-Adequació i finalització de la Via Verda (des d’Algimia fins a Sagunt)

3-ACTIVITAT TURÍSTICA
-Disseny i definició d'un producte turístic
-Rutes gastronòmiques a nivell Mancomunitat posant el valor el producte de proximitat o de quilòmetre 0
-Desenvolupament i promoció de projectes i iniciatives agroturísticas
-Gastronomia i Història: Recerca en relació a receptes i plats típics vinculats a fets històrics de la comarca
-Turisme esportiu: Creació d'un programa coordinat d'esdeveniments esportius com a element d'atracció turística
-Promoció d'allotjaments turístics
-Creació d'un itinerari paisatgístic - Ruta de construccions de pedra en sec
-Desenvolupament de fires artesanals
-Senyalització de recursos turístics locals
-Creació d'una associació turística a nivell comarcal
-Aprofitament de sinergies amb els recursos turístics de Sagunt

4-FOMENT DE L'ECONOMIA LOCAL, DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL I EMPRENDEDURISME
-Desenvolupament d'una xarxa comarcal de serveis especialitzats per a atenció a senderistes i ciclistes
-Programa de formació dirigit a persones aturades per a oferir serveis en matèria de senderisme i Marxa Nòrdica
-Foment i promoció d'empreses de turisme actiu / turisme experiencial
-Elaboració d'un estudi conjunt amb les àrees industrials de Sagunt per a potenciar els polígons industrials de la Comarca com a àrees de serveis auxiliars
-Atracció d'empreses de base tecnològica i de serveis avançats

5-SECTOR PRIMARI
-Foment i promoció de la transformació d'explotacions agràries convencionals a agricultura ecològica
-Promoció de nous cultius
-Desenvolupament de fires de productes ecològics i de quilòmetre 0
-Promoció i engegada de bancs de terres

6-CULTURA
-Posada en valor de recursos històrics i culturals locals a través del disseny d'una ruta cultural a nivell de Mancomunitat
-Posada en valor i promoció de la RUTA DEL CID
-Posada en valor i promoció de la RUTA DEL SANT GRIAL
-Desenvolupament d'un programa de formació i esdeveniments musicals a nivell de Mancomunitat
-Recuperació de fites històriques de la comarca a través del desenvolupament de recreacions històriques
-Recuperació i posada en valor de manifestacions folklòriques valencianes típiques de la zona
-Restauració i recuperació d'elements patrimonials i històrics locals
-Creació d'un calendari anual cultural que integre totes les activitats de les associacions de la comarca
-Pla per a la posada en comú dels arxius municipals
-Programes de recuperació de la història local

7-ALTRES
-Engegada d'un programa d'atracció de població – “Nous Pobladors”
-Dinamització juvenil a través del desenvolupament d'activitats esportives a nivell comarcal
-Programes d'intercanvi generacional