L’Ajuntament d’Algímia d’Alfara, en col.laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal, contractará aquest estiu a 13 peons agrícoles en situació de desocupació

L’Ajuntament d’Algímia d’Alfara, en col.laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), contractará aquest estiu a 13 peons agrícoles en situació de desocupació per a la realització d’obras o serveis d’interés general en el terme municipal, relacionades amb el medi ambient. Els 17.434,03€  serán destinats integrament a donar ocupació als 13 veïns/es aturats de la branca agrària, durant un peridode de un mes, amb la finalitat de pal.liar la desocupació agrícola eventual.

SEPE